Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

lördag 4 april 2009

Göteborg vinner!

Nu trummar många i media och manliga regeringsföreträdare ut tesen att det behövs en stabil och trygg ledning när det blåser! Några manliga vänsterradikala angriper öppet kvinnor inom de egna leden i tal om brustna sociala kontrakt, och liberala (?) tidningen Dagens Nyheter lyfter fram rena despoter och blodtörstiga tyranner som Henrik VIII. Många idag upplever en illa dold vrede, andra verkar efterfråga en klokare, mer övertänkt, flexibel, ickepolariserande och avvägd vägledning. Eliazon erbjuder dem alternativ.

Med ett 20-årigt jubileum som företag verksamt och utvecklat inom flertalet förändrings- och omställningsprocesser inom bl a Norrlands inland, presenterar företaget Eliazon med sin nyetablering på Kungsgatan i Göteborg ett helt nytt, spännande och annorlunda slags hopp för många i den nedläggningsdrabbade Göteborgsregionen. Med en rad metoder och tjänster, en helt ny syntes i den psykologiska teoribildningen om mänsklig kommunikation, visuell perception, motivation, relationer, ekonomi och mänskliga konsumtionsmönster, lyfter Eliazon fram seendets, tittandets, estetikens och skönhetens betydelse för framtidens brancher.

Ett ord, en bild, en utgångspunkt, ett annorlunda perspektiv representativ för en större helhet eller skönhet kan radikalt omformulera en ideologisk hegemoni, omstörta politiska system och välta vedertagna sanningar. Rätt utnyttjat inom marknadsekonomin med avvägd tajming, innebär det här konkret bl a större säljframgångar och en bättre och mer utvecklad arbetsmarknad. Det skapar en produktiv marknadsföring, förbättrad hälsa och behandlingsarbete, psykosocialt förbättrade arbetsmiljöer, en bättre självkänsla och en mer framgångsrik, positivare och en mer tillförlitlig individ- eller företagsutveckling. Genom särskilda metoder kan de här goda resultaten vinnas som en utslagsgivande konkurrensfördel ur en särskilt kunskapsbaserad exploatering av syndriften - till trots av lågkonjukturer, finanskris, varsel, bonusdiskussioner, nedskärningar och andra umbäranden.

Etableringen av företaget Eliazon i Göteborg innebär därför troligen för Göteborgsregionen en mycket stark extra pusselbit för regionens möjligheter att återta platsen som Sveriges kreativa nav och innovativa fönster mot Europa, som ett fortsatt centrum för t ex psykologiskt fördjupad estetik, förfining, design, visualisering och reell marknadskommunikation i ett skarpare utsatt företagsklimat. Genom att stärka närvaron i regionen kliver Eliazon också in, från att vara ett regionalt verksamt företag, till att bli ett mer geografiskt rikstäckande företag. Med etableringen i Göteborg räknar företaget Eliazon med att utveckla befintliga kundrelationer, men också väcka entusiasm bland nya potentiella kunder, politiska system och andra framtidsorienterade verksamheter.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine