Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

fredag 25 juli 2008

Fru Sverige

Visa kärlek eller förnöjsamhet med sin egen kvinnliga identitet, är det möjligt? Om Heliga Birgitta eller andra framstående kvinnogestalter som t ex Astrid Lindgren levt idag skulle de ha kunnat bli nominerade till Fru Sverige. Troligtvis skulle de ha tackat ja till en sådan nominering, för att ytterligare nå fram med glädjande, positiva och lustfyllda budskap! Vill du, eller känner du någon i din bekantskapskrets, som skulle kunna och/eller vill bli presenterad som månadens, eller kanske till och med hela årets, mest föredömliga Fru Sverige?

Fru Sverige är både en liten lekfull och samtidigt en mycket allvarlig tävling för fruar, kvinnor, damer, mammor över 19 år, värda och villiga att bli uppmärksammade för något inför en större publik. Egenskaper som ska lyftas fram ska avse såväl en inre skönhet, talang, egenskap eller förmåga, som yttre skönhetsattribut t ex föredömlig smakfull klädsel, åldersrelaterad skönhet, ha visad uttrycksfull omtanke och empati med andra eller tar extra god hand om sig själv och närstående i egenvård, föräldraskap, omsorg eller planering.

Presenterade egenskaper ska först och främst tjäna som trovärdiga och goda attribut för vägledning, identifikation och föredömlighet för yngre kvinnor och tonåringar. Fru Sverige ska exempelvis kunna bedömas som t ex vanlig, opretentiös, yrkes- eller hemmaarbetande, klok, trevlig, smart, from, framgångsrik, erfaren, intelligent, nyfiken, karismatisk, troende, spännande, vänlig, sensuell, konstnärlig, artistisk, åtråvärd och helst vara fri från naivitet, missbruk, förställning, onödiga kirurgiska ingrepp eller fundamentalistiska värden och en fördomsfull åskådning. I tävlingen Fru Sverige samarbetar vi gärna med annonsörer och annan media, dock med kritiskt granskat och trovärdigt innehåll. Maila dina bilder (jpeg-bilder i storlek 9 x 11 med 100% upplösning med min.300dpi, 6-9mega pix.) och en kort (max. 2000 tecken) presentation (inkl.passus om fri publiceringsrätt för materialet) till Eliazon, så snart som möjligt. Månadens Fru Sverige kommer att presenteras på Fru Sverige - Kvinnor i Sverige med en egen webbplats den 25:e i varje månad. Nästkommande års Fru Sverige, presenteras den 25 februari och väljs utifrån inkomna månadsnomineringar.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

torsdag 17 juli 2008

Den vackraste kvinnan föder flickor

"Spegel, spegel på väggen där..."
Väntar du barn, eller ska du till att föda barn? Vet du om att den vackraste kvinnan och de mest attraktiva mammorna föder i genomsnitt 26 % fler flickor och att aggressiva människor tenderar att föda fler pojkar. Det vackra och sköna är nämligen essensen och grunden i all mänsklig intention, kommunikation och aktivitet, så även inom fortplantningens, kärlekens och relationernas område. Kanske har det här blivit än mer framträdande, betydelsefullt och prestationsladdat i en modern tid med en kvinnlig emancipation i Sverige och i en verkan som ett begrepp jag kallat The New Queen.

Begrepp som "den fertila kvinnan", "den duktiga kvinnan", "den självständiga kvinnan", "den perfekta kvinnan", "den utvalda kvinnan", "den första kvinnan", "den vårdande kvinnan", "den fria kvinnan" eller "den vackraste kvinnan", har blivit något av det som mest gruvsamt skapar en fortsatt osäkerhet, förundran, bristande självförtroende och självkänsla, självrespekt och beroende till mannen hos den moderna fria kvinnan i Sverige idag.

Könstillhörighet och identifikationen med könstillhörigheten definieras nämligen främst genom kulturella minnen och artefakter, relationen till det andra könet och av andra, inte minst föräldern av samma kön som det egna. Läs mer om bl a att vackra föräldrar föder fler flickor här.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

söndag 13 juli 2008

Social fobi

- Lämna mig ifred! Jag har semester.

Ungefär 75% av svenska folket lider av någon slags fobi. Det är därmed kanske vår största folksjukdom. En social fobi är en stark inlärd rädsla för att bli belagd med skuld, bli eller erfara personlig exploatering, få negativ uppmärksamhet eller bli utsatt för integritetskränkande åtgärder eller insatser, inom syndriftens- och åkallandedriftens områden. En social fobi handlar framförallt om ett ambivalent eller ifrågasatt förhållande till andra människors inverkan på oss själva i det visuella och auditiva rummet.

Vi återfinner den bästa sammanfattningen av vad den här rädslan handlar om i Jean Paul Sartres ord: - ”Tanken på en annan människas blick förflyttar mitt medvetande, spatialt och temporalt och begränsar min frihet och mina möjligheter!” Det här betyder att någonting exploaterar, inkräktar, stör, retar, hotar eller appellerar till min varseblivning och mitt varseblivningssystem som i stunden innan var avslappnat.

Jag måste nu med påtvungen nödvändighet förhålla mig till min nya varseblivning på något sätt. Bemöta den, hantera den, kontrollera den eller bemästra den. Den evolutionära jaktinstinkten (i däggdjuret människan), tunnelseendet och resursmobiliseringen mot att antingen fälla ”jaktbytet” eller att fly bort från det övermäktiga hotet mot min personliga integritet, slås nu på. ”Bättre fly än illa fäkta!” Vår i Sverige mest kända person med en social fobi, Greta Garbo skulle nu skarpt ha sagt ifrån med sin kommentar: - ”Leave me alone!”

Känns det som att du verkligen brinner i sommaren? Trots enbar ljum sommarbris och lite regnstänk? Läs mer om social fobi och andra fobier här: Är rädslan för chefen en social fobi?

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine