Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

onsdag 24 augusti 2011

Skolstart - om skolan och tillväxt

Skolan har att möta barns förundran och intresse för framtid och omvärld i en rad stora kritiska frågor. Hur man hanterar och lägger tonvikten i pedagogiken påverkar därför både den enskildes lust att ta emot undervisning som den tillväxt och samhällsutveckling vi förtjänar.

För den generation av människor som idag gått i pension och generationerna före dem, var inte skolan en självklar rättighet. Teoretisk fördjupning och skolning ansågs förbättra en persons livsmöjligheter, generellt och i stort. Skolbildningen skulle utsira sunda och bättre karaktärsdrag, förfina och förädla det bästa hos människan, så att det öppnade upp andra perspektiv och möjligheter till en bra och hälsosam personlig utveckling.

Utbildningen skulle också (och här är medaljens baksida) innebära bättre möjligheter till rikedom, förmögenhetstillväxt och konsumtion.
”Köttbergsgenerationen” blev så till den milda grad fartblinda och giriga av vad kunskapssamhället gett dem i ökad tillväxt och konsumtion att man i brist på måtta och sans åt tills man sprack (Jmf. Monty Python`s Mr Creosote*). Baksmällan av det här tydliggörs idag av en rad tråkiga effekter i form av konvulsioner inom samhällets olika strukturer som; förstoppade hierarkier, ekonomisk härdsmälta i den västeuropeiska och nordamerikanska ekonomin, miljökatastrofer, sinande råvarutillgångar, arbetslöshet, identitetskriser och nya missbruksformer inom familjebildningens område, sekteristiskt våld och återkommande kravaller och försök till ungdomsuppror.

Att den skola och utbildning som skulle ha gjort oss klokare ledde fram till en sådan pervers överkonsumtion, dumdristig girighet och en ibland rätt trist och djurliknande maktkamp om tolkningsföreträdet i samhället, innebär inte att vi ska vägra gå till skolan eller inte delta i skolan och dess pedagogiska arbete (som många ungdomar tyvärr gör, när skolan förlorar rollen som förmedlare av en trovärdig vettig kunskap som möter dagens förundran över hur världen ser ut).

Tvärtom blir det idag ännu viktigare att i och via skolan lära ut mänsklig sans, måttfullhet, förfining, interaktion, informationshantering, kommunikation och en sund personlighetsutveckling med beaktande av olika och komplimenterande könsroller. Det är viktigare än någonsin i kunskapssamhället, att generera ny kunskap, uppfodra ny talang och börja om (utan att överbetona enskilda frågeställningar eller uppgifter).

Vi måste idag peka ännu mer mot skolans roll som vägledare i hur våra teoretiska kunskaper ska brukas och användas och inte minst framhålla och understryka skolans värde och kraftfullhet som påverkare av en samhällsinriktning. Här har alla inom skolan något att tillföra, lära ut och ge. Gå därför till skolan var dag och lär dig stå ut och hantera en värld som synbart ser ut att falla samman! Gå till skolan och använd varenda timme av kunskapsförmedling. Lär dig, att vi hanterar ibland bäst kriser med ytterligare utbildning, mer kunskap och just genom att vi blandar om i kortleken en gång till och börjar om. Tillväxten finns och blommar ut igen i någon form, men genom skolan.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom


*Psst..Mr är inte en förkortning av ordet mag-ister! DS.

fredag 19 augusti 2011

Det som ger lust och passion

Vad är det som väcker konsumtion, önskan att köpa eller sälja, lust, glädje, passion och inte minst engagemang, t ex lusten att börja arbeta efter en skön och vilsam semester? Jag listar här 10 saker:

1. Det som åkallar, triggar eller exalterar min lust och uppmärksamhet förstås, t ex nyfiket tittande eller oroligt efterforskande. Den som inte söker, finner - Inget.

2. Önskan att veta mera, se och förstå orsak och sammanhang.

3. Viljan att få makt, äga, besitta, kontrollera och styra d v s få ett större inflytande och egenmakt i en händelseutveckling eller upplevd varseblivning.

4. Önskan till fortplantning av subjektivitet och en positiv eller negativ narcissism.

5. Förhållandet till sorgen d v s min inställning till det som jag sörjer, gett upp eller slutat att intressera mig för.

6. Tomheten och bristen, dess symbolisering, storlek och styrka i den omedvetna frånvaron och medveten längtan.

7. Tillfredställd glädje, hopp och frid. Det som ger nöjaktig lindring, katharsis av olustupplevelser och ger frid eller momentan behovstillfredställelse (t ex genom skratt).

8. Besvarad sanningshunger, vetgirighet och undran som återupprättar skönhet och skönhetsfigurer, ömhet, trygghet, värme och meningsfulla och produktiva kärleksbestyr.

9. Bekräftad helhet, samhörighet, gemenskap och tillhörighet till den andres begär m a o att ha en plats, betyda och vara någon i andras ögon.

10. Det nytt okända, som å ena sidan kan te sig väldigt skrämmande, främmande, ofattbart, obegripligt eller å den andra sidan kan vara lockande och mycket attraktivt beslöjat.

För fler detaljer, ytterligare frågeställningar, mer listor och ett utarbetat teoretiskt innehåll vill jag hänvisa den intresserade till den nya boken: Perspectivae - Världens bästa pappa!

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine