Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

fredag 20 februari 2009

Ögon för skönhet.

Kan du se din egen skönhet? Kan du njuta din vackra röst, din inre talang, din stil, din kraft, din eld, din glöd och unika existentiella läggning? Hör du barnet, känner du doften och melodin av närvaro eller skratt i rummen? Jublar du ännu, framför din spegelbild? Kanske är ångesten och vreden väl använt, våra starkaste och mest användbara drivkrafter. Tvärtemot den berömda kungen Oidipus (som stack ut ögonen på sig själv när han såg den kusligaste av sanningar uppenbaras) föddes jag själv i det närmaste och fysiskt påtagligt helt blind. Jag kunde m a o aldrig se och uppfatta min egen unga och mycket vackra moders ansikte, enbart urskilja och njuta helheten av hennes gestalt som ett godare och ömt hållande väsen. Utan flertalet ögonoperationer under mina första levnadsår, var måhända min destination att framleva livet som den blinde Marcus, som svenska författarinnnan Marianne Fredriksson kallat: ”Den som vandrar om natten..”

Det finns inget under bakom det faktum att jag blev fullt seende så småningom, enbart talangfullt hantverk i form av ögonkirurgi i någon annan människas händer och min egen starka nyfikenhet och vilja till att beskåda den underbart stora och vida världens skönhet. Femtio år senare och efter flera ”vandringar om natten” har det här lilla traumat via bl a forskningsarbete, artiklar, uppsatser, djuppsykologiska utbildningar inom den auditiv/visuella varseblivningens och det sociala samspelets psykologi, dock format mig till en av världens idag antagligen mest framstående, intressanta, kunniga och auktoritativa experter inom ämnesområdet tittandet, seendets och den estetiska skönhetens djuppsykologi. Det här givetvis också efter långvarigt praktiskt arbete intill den här världens brister på medkänsla mellan människor, illamåenden och onskans livskrafter. Mitt arbete idag inom psykologins område, går nästan helt uteslutande ut på att ständigt lyssna in, återskapa, rekapitulera, sätta ord och förmedla vetandedriftens, seendets, tittandets och skönhetens gestalter i de unika människornas liv och de livssituationer som lever dem, ungefär som modeskaparen, plastikkirurgen eller konstnären dagligen söker återskapa skönheten inom sina resp. hantverk.

Skillnaden är arbetsmaterialet och mina betydligt vidare teoretiska ansatser och djuppsykologiska angreppssätt och metoder. Som professionalitet; skapar jag skönhet. Det är förstås för amerikanskt kaxigt, främmande och tecken på högmod att i lilla kungariket Sverige kalla sig ”världens mest auktoritativa expert”, även om det är sant. Ingen blir dock profet i sitt eget land. Bland unga internationella skönhetsanalytiker, trendanalytiker och media, estetiskt intresserade, framtidsinriktade duktiga skolledare och pedagoger, hos ungdomsgrupper i tillväxt expansiva regioner i världen, liksom hos yngre miljömedvetna generationer som börjat genomskåda dansen kring Guldkalven, stressen, pengarnas makt och åldersnojan i föräldragenerationen, Botoxkulturens och konsumismens ytterligheter och baksidor, har hörsamheten efter en högre utvecklad skönhetens psykologi varit mer fruktsam, efterfrågad och framgångsrik.

Min insisterade inriktning på en djuppsykologisk förfining, skönhet, fulländning i livet skiljer sig inte nämnvärt ifrån kläddesign-, skräddar - och sömnadskonsten inom modevärlden när den är som bäst och som den kommer till uttryck i t ex Chambre de commerce et d'industrie de Paris modehus. I fokuseringen i mina djuppsykologiska teorier och inriktning på människan, så känner jag oftare större samhörighet med modeskapare och modedesigners som Adeline André, Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel , Christian Dior, Christian Lacroix, Dominique Sirop, Emanuel Ungaro, Franck Sorbier, Hubert de Givenchy , Jean Paul Gaultier, Yves Saint Laurent och Jean-Louis Scherrer, än med traditionella psykologer, psykiatriker, vetenskapsmän och filosofer som t ex Jean-Paul Sartre, Sigmund Freud eller Jacques Lacan.

Som dessa Haute Couture designers försöker klä upp sina modeller lager för lager, ett skickt efter ett annat annat till en allt högre grad av förfining och strålande elegans, söker jag i mitt arbete med människor förverkliga och skapa kropp till samma typ av existentiella mysterium. Enbart yttre skönhet är ofta outvecklad ungdom, oskuldsfull naivitet, ungdomlighet eller försök till kitschig efterapning. Temperament, glöd, förädlade personlighetsdrag, mild närvaro kombinerad med tillvaratagandet av en inre utvecklad begåvning tillför däremot ofta klass, hög kvalité, nyanser och ett erotiskt tillslag och en attraktion inför relationssubjekt, som sammanvävt blir ett av skönhetens mer optimala rynkmedel.

Död, lidande, sjukvård, tragik, ångest, panik, depression, ältande, kriser, åldrande, förfall, värk, skrupler och enbar problematisering förvirrar också mig och gör mig lika olycklig såsom obehagliga upplevelser drabbar de flesta människor. Många som arbetar inom sjukvården väljer en sådan inriktning för att de som man säger: Vill rädda liv! I mitt yrkesval har detta varit en mindre orsak och jag har ofta kritiserat just sjukvården, främst psykiatrin med en lite opportunistisk och ifrågasättande hållning där jag ansett att grundambitionen måste vara högre än att rädda folk till livet. För mig har helgande av livet inneburit en annan etik med högre och kräsnare mål.

Jag vill därför rädda människor till ett skönare och mer meningsfullt liv. Livet har i sig ingen mening utan måste tillföras och skapas ett värdefullt meningsinnehåll. Här är förstås detta att utstå frustration, armod och lidande som ett mål i sig, ett hedersamt meningsinnehåll värt att hålla högt i en kristen och luthersk idétradition. Men, till en viss gräns! För mig innebär det sköna livet d v s skönheten i sig som uppfattad och tillhandahållen varseblivning, en högre etisk och mer utvecklad glad och älskvärd hållning till humaniteten, mänsklig aktivitet och mänskligt givande. Måste himmelriket avskaffas ”på andra sidan”, för att vi njuter det medan vi fortfarande lever?

Vi kan på ett annat sätt säga att Freuds berömda fråga (om kvinnors gåtfulla hållning till sexualiteten, som en essentiell del av psykoanalysen): Vad vill kvinnan? (Was will das Weib?) har omformulerats av mig till: Hur ser kvinnan på sig själv? Vad gör henne vacker? Vad skapar hennes lycka? Vad gör livet som sådant inte enbart uthärdligt, utan vackert, härligt, njutningsbart och meningsfullt att leva? De här frågorna förskjuter frågan om att först och främst rädda liv eller förstå livet, till frågan om vad är skönhet och ett skönt liv. Sigmund Freuds eget självmord visar oss och pekar också ut den här vidgade frågeställningen om behovet av en skönhetens psykologi. (Den 23/9 1939 gav husläkaren Max Schur på Sigmund Freuds egen begäran, honom en kraftig överdos av morfin som för alltid förpassade honom in i evigheten.) En dag slutar vi alla att se skönheten i vårt liv, men vi kan inte anta självmordet och hans starka önskan att dö som en acceptabel utväg, ens när det gäller psykoanalysens upphovsman. Döden och dödslängtan utesluter och är bortom skönheten, men pekar mot välmåendet och betydelsen av att se skönheten också i åldrandet och i samtliga åldrandeprocesser.

Det är med andra ord sant att en del av mitt eget lilla barndomstrauma, min egen syndrift, min nyfikenhet, mitt starka begär efter att se, förstå och bygga upp skönhet och skönhetens gestalter (till visualiserade och begripliga fenomen som The New Queen, den förfinade, sköna, kräsna kvinnan eller mannen) utgjort del av grunden för ett skapade av en helt ny behandlingsmetod och behandlingsinriktning för ett mer meningsfullt liv med strukturer för det vackra och sköna för de många människorna. Det här plus ett långt liv med framför allt artikulation och praktiskt arbete i skönhetens intrikata fenomenologi, skapar självklart ett godare liv bortom psykoanalysen och den paranoida hållningen till Voice of Commendatore, eller Fadersnamnsignifianten som den också kallats. Jag har kallat metoden Beauty Aging Therapy. Metoden leder oss fram till den goda sunda narcissismen, den vänligt förmedlade ordanvändningen och återför oss till en bästa möjliga hantering av kreativa källor som varsebliven ångest, prestationskrav, nedstämdhet, vrede och skuld. Läs mer om metoden och metodens fördelar här.

Som en följd av ovanstående introducerar jag nu en inbjudan till en ny scen, en skola av samtal, kurser och teman för dig med ögon för tittandets, seendets och skönhetens fenomenologi. Utgångspunkten är enskilda samtal, samtalsgrupper, frågestunder, seminarier, föreläsningar och workshops inom vetenskapsfältet pedagogisk praktisk psykologi. Här möter du konkreta tillämpningar i
Beauty Psychology, entusiasmerande vägledning och utvecklingsbidrag till estetik, konst, musik, poesi, familj, utbildning, mångfald, politik, marknadsföring, ekonomi, produktion och arbetsliv. Några av den här scenens teman anger en helt ny och spännande inriktning bl a:

1.Introduktion till skönhetens och estetikens psykologi

2.Är hon inte vacker?

3.Pedagogiken och den konstnärliga artikulationens princip

4.Seendets och tittandets fenomenologi

5.Vad är Beauty Aging Therapy?

6.Peripeti i finanskris, lågkonjunktur och ekonomisk svångrem

7.Ljuva livet i stimulansfylld tillvaro

8.Den oändliga resan

9.Barnet och den stora vida världen

10.Det brinner en eld inom oss

Delta i höstens utbildning om skönhetens och estetikens psykologi eller kontakta mig personligen vid intresse, så berättar jag gärna mer.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

tisdag 17 februari 2009

Glädje i jobbet

I en intervju i P1:s Radiokorrespondenterna säger en manlig börsanalytiker från Lehman Brothers på Wall Street, att han idag har tappat en stor del av sin förut varande arbetsglädje och heder. Han livnär sig idag genom att servera drinkar på en Gayklubb på Manhattan, iklädd endast sina kalsonger.

Hur står det till då till med din egen arbetsglädje, och hur är humöretdin arbetsplats idag? Behöver du en ny strategi, eller komma vidare i nånting som frustrerar eller prövar dig i din motivation och arbetsglädje? Behöver din arbetsplats mer och något annat, för att inte gå under? Eliazon handleder eller vägleder dig, och ger pusselbitarna i hur du eller ni på er arbetsplats, kan komma vidare och klara av en allvarlig tid av omprövning och ett stort behov av nytänkande.

Med en idag 30 års lång erfarenhet av pedagogisk och organisationspsykologiskt utvecklingsarbete i att tillföra nya perspektiv med tydliga och konkreta effekter, ge ytterligare infallsvinklar, motivation, arbetsglädje och entusiasm till bla företagsledare, chefer, lärare, pedagoger, handläggare inom offentliga organisationer, ekonomer, socionomer, personal inom elevhälsa, sjukvårds- och omsorgspersonal, kan var och en enskilt eller hela arbetsplatsen, genom några korta samtal till Eliazon få in en betydligt högre växel i jobbet och framtidsutsikterna.

Behovet kan diskret gälla en enskild fråga eller ett enskilt ärende, tuffa ställningstaganden eller beslut, en karriärutveckling som tycks ha gått i stå, eller hur t ex ett helt arbetslag eller företag behöver tänka om och arbeta annorlunda för mer optimala eller vinstdrivande resultat.

Arbetsglädjen, motivation och förmågan till ett potent kreativt nytänkande och en skarp konsolidering av de mänskliga resurserna i alla organisationener blir framåt i lågkonjukturen den helt avgörande parametern för positiv framgång. Det här för att överlevnad i konkurrensen på arbetsmarknaden och i olika arbetsmarknadsregioner ska vara möjlig. Invänta inte tills någon klätt av dig till dina kalsonger, hör av dig till oss idag och långt innan.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

fredag 6 februari 2009

Låt pyramiderna falla

Det sägs att den förre Nasdaq-ordföranden Bernard Madoff I USA har erkänt att han olovligen svindlat bort över 400 miljarder kronor av sina kundernas pengar i olika fondbolag uppbyggda på sätt som påminner om pyramidspel. Många celebriteter som Zsa Zsa Gabor, GM:s förre ordförande J. Ezra Merkin, San Francisco advokaten Stephen Abbott, författarinnan Alexandra Penney, skådespelaren Kevin Bacon, Wall Street ekonomen Henry Kaufman, filmregissörerna Stephen Spielberg och Pedro Almodovar, filmaktrisen Uma Thurmans fästman Arpad Busson, nobelpristagaren Elie Wiesel, finns bland de bedragna, plus över 13 000 andra vanliga investerare i form av privatpersoner, försäkringsbolag och banker. De flesta av de här kunderna är medvetna risktagare och lever på stor god fot, trots blåsningen. Förlorarna i levnadsstandard är inte de här människorna långt upp i pyramiden, utan människor som flertalet vid pyramidernas bas.

Pyramidspel bygger oftast på löften om en exponentiell tillväxt som också gör att de så småningom måste kollapsa. När pyramiden faller förlorar deltagarna längst ner i pyramiden alla sina insatser eller blir sittande med fullständigt värdelösa produkter. Bakom pyramidspelet gömmer sig oftast någon organisatör som styr och döljer hur spelet egentligen fungerar. Ett annat exempel på ett pyramidspel eller en pyramidliknande struktur som kommer att haverera på samma sätt som Madoff-affären är USA:s statsskuld på idag ofattbara $53.000.000.000.000 (53 biljoner dollar) inkl. bl a ofinansierade åtaganden för pensioner och sjukvård.

Statsskulden i USA beror på flera saker: 1. Ett för stort budgetunderskott till följd av vidlyftiga offentliga åtaganden (t ex krigen I Irak och Afghanistan). 2. För litet sparande hos företag och hushåll. 3. Bytesbalansunderskott p g a för liten egen produktion och för stor import. 4. Ett ledarskap som underlåter att göra någonting åt situationen. Amerikanarna skulle behöva höja skatterna med mer än 2 ggr av dagens nivå, för att ha en möjlighet att komma till rätta med statsskulden. När den här pyramiden rämnar lär USA få en ny kinesisk och kommunistisk president!

Sanningen är att hela den västerländska och globala fria marknadsekonomin och många av våra främsta välfärdssystem är uppbyggd som just dessa pyramidspel. Här gäller det både offentliga organisationer och stora privata vinstdrivande företag. Företagens, politikens, bankernas och nationalekonomernas stora misstag är att missförstå och hantera psykologin i allt detta. Sverige har exakt samma om än inte beloppsmässigt lika stora svårigheter, och det spelar ingen roll hur mycket pengar som vi nu försöker pumpa in i systemen med sedelpressar eller nya luftiga emissioners hjälp. Uppblåsta pyramider i självspegling och högmod faller med uppenbar tydlighet när tilliten rämnar.

Kommunernas och landstingens ekonomi är nu så utsatt att man planerar att minska personalen med minst 15.200 anställda. Verksamheter läggs ned eller devalveras på allt innehåll. Konkurserna ökar på bred front. Försäkringskassan behöver 1 miljard extra. Försvaret kostar 40 miljarder, för en armé på bara 15000 soldater. Bankerna ska smörjas med ytterligare 50 miljarder kronor. SAS behöver ytterligare 6 miljarder. De stora industriföretagen gör miljard förluster och varslar personal i horder och dagligen. Endast prospekteringen av uran i Norrland går strålande(!). De gamla pyramiderna och de bankruttna politiska systemen faller i Sverige, som tomma lätta korthus. Vi blir alla små frön i den här vinden.

Låt pyramider av elephantiasis, excesser i självbelöning, brist på ledarskap, halvkorruption, byråkrati, överkonsumtion och produktion av Monopolpengar, pladder, miljöförstöring och ohälsa falla. Det är dags att ge konkret kropp och vägledning om begreppen The New Queen, Voice of Commendatore, Gaze of Success och en Beauty Aging Therapy. Det här betyder en koncentration, en kommunikation och resursmobilisering mot en annan skönhetens och skapandets produktivitet, där nya livsbejakande trender och mänsklig överlevnad kan artikuleras och utvecklas som efterfrågade nyttigheter. Här handlar det om vända stress, förakt, allvarlighet, ekopati, sorg, ilska, panik och ångest ryggen och i stället höja upp och återinföra begrepp och ord som mildhet, vänlighet, hjälpsamhet, utbyte, lugn och ro, kontroll, tillit, heder, dygd, erfarenhet, utbildning, förkovran, njutning, glädje, skönhet, rekreation, andlighet, meningsfullt arbete, meningsfulla möten, föräldraskap, omsorg och en sundare och betydligt miljövänligare och lokalt anpassad meditativ konsumtion.

Här kan äntligen konstnären kallas företagsledare, revisorn artist, skönheten råvara, musikern vd, poeten politiker och pedagogen en slug investor. Låt Ikaros och de besjungna pyramiderna falla, lär dig leva i harmoni och glädje som många t om i tredje världen klarar av idag. Lekstugans tid är över. Blanda och ge om i kortleken, investera hellre för en ljus och mer hoppfull framtid, i t ex barnen som fortfarande leker. Den här vägen tar oss naturligtvis aldrig tillbaka till en Oskuldens tid, den innebär ingen enkel snabbfix-lösning, utan en svår, mödosam, intellektuell och analytisk arbetsinriktning lager-för-lager, organisation för organisation, mot en större humanitet och bättre resurshushållning i välståndsarbetet. Omprövningen kräver tuffa och ibland omedelbara åtgärder. Kavla upp ärmarna, prioritera avvägt och riktigt. Börja stryka med glöd och en röd penna för uthålligare överlevnad och en mer bestående skönhet och framtidsinriktad produktion, med Eliazon.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

söndag 1 februari 2009

Chef, ledare och ledarskap

Medarbetarens psykosociala tolkning av sin arbetsmiljö, tillit, hopp och förväntningar på en chef blir alltmer avgörande för att förstå vad bra chefer, goda chefsegenskaper eller ett gott ledarskap är för något. Alla företag (eller organisationer) har en struktur för arbetsdelning av makt, auktoritet, samordning av styrning, kontroll, uppföljning för olika uppgifter, produktionsenheter och arbetsinsatser inom företaget. Rutiner, regler och belöningssystem koordinerar verksamheten.

De här strukturerna i verksamheterna styr våra individuella beteenden, men kan också släta ut individuella skillnader och likrikta verksamheter på gott och på ont. Inom organisationspsykologin finner vi också ständigt ett bryderi och hårklyveri, en debatt om skillnaderna mellan begrepp som ledare och chefer respektive ledarskap och chefskap. T ex. chefer anses inta en mer kortsiktig roll, och ledare bör företräda en mer långsiktigt exekutiv inriktning.

Bra ledarskap är närmast en egen svår och komplex konstart som handlar om att försöka påverka och entusiasmera andra människor genom tillägnade, men oftast helt omedvetna, psykologiska metoder och förmågor. Ledaregenskaper kan handla om:

1.Faktorer för identifikation och personutveckling
2.Hög språklig intelligens och begåvning
3.Emotionell och social intelligens
4.Vidsynta, flexibla personlighetsdrag
5.Avsaknad av personlighetstörningar (t ex ekopati)
6.Självförtroende, självkännedom och självinsikt
7.Kritisk analytisk kapacitet och problemlösningförmåga
8.Förmåga till kreativitet, fantasi och idérikedom
9.Kunna lyssna in, vara lyhörd och empatisk för starka energi- och kreativitetsfält inom organisation
10.Träning i att artikulera och kommunicera budskap, samt en personlig stil
11.Förmåga att härbärgera, ta emot, bearbeta och förmedla svåra beslut
12.Kunskap om att engagera, motivera och bekräfta personal
13.Förmåga till konflikt- och riskhantering, samt en långsiktig resursmobilisering
14.Positiv livs- och människosyn
15.Positiv attityd till mångfald och förändring
16.Stabil, trygg, pålitlig, medierande i åtaganden och beslut
17.Hög grad av tillgänglighet och kontinuitet i ledarskapet

Chefens största ansvar är att förmedla kulturen och människosynen (t ex etik, sans och vett) som företaget vill representera för sina konsumenter, affärspartners och anställda. Kunskap, lyhördhet, självkännedom, karisma, utstrålning, emotionell kompetens (att t ex tillåta medarbetarna individuell handlingsfrihet och utläsa potential och kreativ kapacitet), samt framtida målinriktning och ambitioner hos chefen, är därmed en allt viktigare ledaregenskap. Internt i företaget, tjänar ledaren vanligen mest på att bättre och mer nogsamt bekräfta, stödja och belöna medarbetares arbetsinsatser.

Den okritiskt vinstmaximerade, hierarkiska, byråkratiska och organisationsinriktade chefsrollen är i utdöende, inte minst tack vare legitimitetsförlust till följd av misskötsel av belöningssystem, vänskapskorruption och kotteribildning, stora ekonomiska förluster, budgetbesparingar, elefantiasis, lågkonjunktur, global recession och finanskris. Ledarskapet framåt kan därför inte längre vila enbart i det traditionella och tas för given som en fast struktur i organisationen, utan kommer i allt högre utsträckning att måste förtjänas löpande och dagligen.

Det här innebär att många verksamheter idag står inför mycket tuffa omvälvande beslut och remarkabla Alexanderhugg i sina sätt att organisera verksamheten. Den övertygande, visionära, entusiasmerande ledaren med förmåga att synbarligen driva, artikulera och formulera en ny människosyn, den unikt livsbejakande och produktiva företagskulturen, den nya innovativa tjänsten eller produkten, ett nytt hopp och nya budskap för företagandet och produktion, de nyskapande tankarna och realiserbara idéerna, stiger därför fram. För bättre chefer, ledare och ledarskap måste förenklade evalueringsmetoder och rekryteringsinstrument ersättas av kräsnare och djupare kunskapsprövade alternativ. Kontakta oss för detta här

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine