Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

fredag 19 december 2008

Djur och människa. Vad brinner du för?

Är vi monster, djur eller människor? Vad brinner vi då för, vad är betydelsefullt? Här en eftertanke och kanske ett litet mer förhoppningsfullt evangelium: Media och det i fullständighet fria ordet är vår sanna kommunikation och spegel, eller en användbar kvarnsten?

Kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen prostituerar sig idag genom att sälja helt riktiga "nummer" på ord och en fotosättning som exploaterar djuriska och monstruösa beteenden, kvinnor, ungdomligt utseende, nakenhet och sex. Tidningarna säljer idag fortfarande bra, på exakt samma sexualiserade innehåll som herrtidningarna Fib Aktuellt och Lektyr gjorde på 70 och 80-talen. Feminismen är död, och kvinnorna reagerar inte längre, tvärtom har många själva blivit sexkonsumenter och s k "Cougars" (äldre kvinnor som dejtar yngre män) och därför nu börjat efterfråga vaginala skönhetsoperationer. Den s k dagstidningen Östersunds-Posten publicerar en helt vanlig vardag ett bröllopsfoto på sin ordinarie familjesida, där en antagligen till åldern helt vuxen man (kanske pappa till barn som sett upp till sin far) ligger krälande på golvet som en ynklig liten mask eller pilskt förvanskad hund. Bakom honom en halvt avklädd kvinna i vitt sirligt strumpeband, förvandlad till ett tomt SEXOBJEKT på sin bröllopsdag.

I nyss nämda tidning kan vi också läsa om stjärnkusken som avstängs från sin försörjning för djurplågeri och om förorterna Torvalla/Brunflo i Östersund och Rosengård i Malmö som brinner under extremt ungdomsvåld! Gränslösa ansvariga utgivare, journalister, fotografer och rubriksättare i media utnyttjar en mänsklig förnedring när människor blivit som djur, om vi inte ser upp och reagerar. Journalisten och media rapporterar inte om verkligheten, utan väljer hur de vill (om)skapa den till säljande sensation! Mediabilder är förebilder för våra barn. Just dem som ska försvara "det fria ordet" riskerar därför själva mest urvattna bildkonstens och ordanvändandets innersta kraft, urvattna språket dess användbarhet och mening (som den exempelvis uttrycker sig i konsten, religionen, retoriken och politiken) och därmed bli djävulens kommendanter, skamlighetens marknadsförare, försvarare och kallblodiga representanter.

Mycket vi ser omkring oss blir som en tyst, ordlös sorgesam materialiserad pantomimföreställning vi inte förstår något utav, annat än smaklösheten, torkan, svälten på en medmänsklighets sinnliga inre väsen och värme. När orden saknas för att förmedla en bildmässigt eller ett akustiskt inhämtat intryck tvingas vi i agerandets form, genom att exempelvis utföra uppseendeväckande och omskakande handlingar, framföra erfarenheten av en saknad och inre tomhet. Vi riskerar sammanblanda djuret med människan, djuriskhet med mänsklig utövning och symbolisering. Vi misstar ondska, ilska, aggressivitet, psykisk sjukdom och hat med att brinna för och arbeta för större mänskliga och kanske godare angelägenheter. Det är nog sant att vi alla föds som hundar, tigrar och andra djur, men måste vi inte alla utvecklas och försöka bli bättre, vänligare, snällare poeter, lärare, politiker eller andra symbolanvändande varelser. Det här om, fortsatt civilisation, bra överenskommelser, mindre våld och en mer kreativt utvecklande kultur överhuvudtaget ska vara fortsatt möjlig.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

torsdag 18 december 2008

Barns hälsa i skolan

En ny studie om barns hälsa i skolan visar att skolhälsovården inte alltid ges i enlighet med vad lagen kräver. Drygt 1 500 skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare har under hösten deltagit i en undersökning om barns hälsa. Majoriteten av dem som deltagit i undersökningen anser att barn i förskole- och skolåldern löper betydande hälsorisker som nedsatt fysisk kondition, svårigheter att röra sig och mobbning. Fler barn drabbas också av diabetes, astma, psykosomatiska åkommor och stress.

Studien bekräftar också behovet av att ge rektorer och övrig ledningspersonal, lärare, förälder, assistenter, barn, ungdomar och annan stödpersonal inom elevhälsan och skolhälsovården mer återkommande uppföljning, handledning och återkoppling av erfarna skolpsykologer med jämna intervall.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

onsdag 3 december 2008

Glad Nyhet: Ny metod ger positiv effekt

Är du mer stressad, orolig, olustig, pessimistisk, bekymrad, nedstämd, ångestfylld eller sorgsen i tider av finanskris, ekonomisk recession, lågkonjuktur, arbetslöshet, höga sjukskrivningstal, miljöförstöring och annan problemfokusering? Det finns trevligare nyheter och mer positiva tendenser:

Beauty Aging Therapy ™ - BAT är en ny positivt inriktad psykoterapeutisk samtalsmetod, med teoretisk grund i en tidigare beprövad vidare eklektisk psykoterapeutisk ram. Utgångspunkten är tal, kommunikation, estetik, livsglädje, erfarenhet, närvaro och kreativt skapande. BAT-metoden väcker den låga som brinner inom oss när lusten tryter. Några huvudsyften är bl a att höja självkänslan, entusiasmen och motivationen, samt ge deltagaren en vidgad upplevelse av mer välmående, framgång, vila, lugn och ro, skönhet, elegans och karisma i sin livssituation.

Sedan 2002 har den nya BAT-metoden efterhand utvecklats genom personliga möten om mer än 3-4 samtalssessioner i traditionella s k stödsamtal, personlig vägledning, handledning och terapi (n=63). För aktuella personer som i individuellt anpassad form genomgått dessa samtal hos Eliazon har metoden speciellt tagit hänsyn till faktorer som ålder, utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter och preferenser. Vid genomförda utvärderingar av nöjaktighet har samtalsmetoden visat sig på ett godkänt, bra eller to m mycket bra sätt bl a

1.stärkt deltagarens förmåga att känna entusiasm och motivation

2.stärkt deltagarens förmåga att göra rätt saker

3.stärkt deltagarens förmåga att upprätthålla eller skapa ett intresse,

4.stärkt deltagarens förmåga att erfara skönhet

5.stärkt deltagarens förmåga att artikulera din elegans och karisma (utstrålning)

6.minskat emotionell och kognitiv stress

7.ökat deltagarens legitimitet och respekt i interaktionen med andra människor

8.ökat deltagarens personliga insikter

9.förbättrat deltagarens möjligheter till effektivare eller klokare beslut

10.stärkt deltagarens personliga integritet

11.förändrat besvärande eller dåliga ovanor

12.förstärkt och förbättrat goda vanor

13.förändrat negativt resp. positivt tänkande

14.förändrat negativa resp. positiva beteenden

15.neutraliserat obehagliga minnen och erfarenheter

16.stärkt deltagarens sätt att förmedla sig genom resonemang, ordval och tal

17.ökat deltagarens självkännedom

18.höjt deltagarens självkänsla

19.ökat deltagarens självförtroende

20.stärkt deltagarens glädje

21.ökat deltagarens kreativitet

22.stärkt deltagaren i sin självbehärskning.

23.förbättrat deltagarens mellanmänskliga relationer

24.förenklat för deltagaren i hennes sociala samspel

25.ökat deltagarens subjektiva medvetenhet

26.gett deltagaren en positivare kroppsuppfattning

27.haft en positiv inverkan på deltagarens yrkesmässiga efterfrågan

28.förbättrat deltagarens karriärmöjligheter

29.ökat deltagarens sexuella attraktionskraft

30.förbättrat deltagarens möjligheter till vila och avslappning

31.förändrat negativa somatiska processer (orolig mage, blodtryck, huvudvärk, sömnsvårigheter etc)

32.förbättrat den livssituation som deltagaren har idag

Du finner mer information om bakomliggande teorier till den här mycket lovande samtalsmetoden här. Om du önskar boka tid för ytterligare information, utbildning, träning eller behandling kan du göra detta här.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine