Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

söndag 16 maj 2010

Legenden Lady Godiva

och när tusen år sedan har gått…..

Åren går, men förändras vi? Denna sedesamma berättelse om en liten händelse för 1000 år sedan tycks mig lika högaktuell och lärorik idag, säger psykologen Torbjörn K A Eliazon.

”Den berör frågor som skattepolitik, val, kärlek, avund, modet, könsrelationer, varumärken, välfärdens och skönhetens rena förbannelse och vår önskan att bli förstådda eller sedda (i alla dess tvetydiga former).”

En fantastisk berättelse, om ett lika fantastiskt liv, ett millenium innan din egen dotters födelse. Men, har vi lärt oss något? Läs den här: Lady Godiva

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom


Prinsessbröllop mellan Victoria och Daniel:
Därför älskar vi Victoria!

torsdag 13 maj 2010

Nya jobb i vården

Söker du jobb eller nya utmaningar inom vården? Håll ut, det finns hopp! Utan att explicit formulera sig på det sättet är Regeringen nu på väg att genomföra en av sina mest ekonomiskt handlingskraftiga, jobbskapande, effektiva och omvälvande arbetsmarknads- och vårdreformer någonsin. Regeringen föreslår en LOVE-reform (SOU 2009:84) som närmast innebär en kulturrevolution inom arbetsmarknads- och vårdområdena. En mycket positiv och hoppingivande förändring i landstingens förutsättningar att fritt organisera sin verksamhet genom att äntligen ge alla privata vårdgivare och vårdentreprenörer (som t ex läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och psykologer) möjligheten att fritt etablera sig och verka med samverkansavtal och offentlig finansiering.

På ett mycket klokt sätt fastlår man i förslaget att god hälsa inte är en tydligt avgränsad tjänst, en produkt som kan köpas eller konsumeras, utan den goda hälsan snarare bör betraktas som en pågående process med flera aktörer ofta inblandade. En process som inte alltid har en lätt definierbar början eller slut. Utredningen föreslår därför en ny etableringsplattform för verksamhet inom den öppna hälso- och sjukvården utanför primärvården. Det föreslagna systemet bygger på en ny lag om vårdgivaretablering (LOVE) som ska träda i kraft från den 1 januari 2011. Utformningen av etableringsplattformen siktar på att åstadkomma en styrning mot vårdens mål och resultat, samt premierar sammanhållna vårdprocesser för aktuella klienter. Utredningen anser att en inriktning bör vara att skapa ersättningssystem som är samarbets- och hälsofrämjande och stimulerar nytänkande.

En enskild etablering enligt det föreslagna systemet är reglerad och sker i två steg. I det första steget ska den vårdgivare som vill etablera sig med offentlig finansiering erhålla tillstånd och genomföra en registrering. Detta sker hos tillsynsmyndigheten, t ex Socialstyrelsen som idag driver ett vårdgivarregister för oss som är legitimerad personal. Där bedöms om vårdgivaren har adekvat kompetens för att bedriva den aktuella verksamheten. I det andra steget ansöker vårdgivaren om godkännande i det landsting där verksamheten ska bedrivas. Det är således vårdentreprenören som tar initiativet till att formulera en avsiktsförklaring för etablering.

Många människor i Sverige (särskilt inom offentlig sektor och fackförening tyvärr), förväxlar oftast ett utbyggt trygghets- och välfärdssystem för de svagaste grupperna i samhället med åtgärder och politiska budskap som hellre gagnar deras egen löneutveckling och trygghet i anställningen bäst. Solidariteten att ge den absolut bästa hjälpen till dem som behöver den bäst sätts därmed ur spel och det är sorgligt faktum hur tidigare progressiva grupper, åsikter, ideologier och t o m behandlingstekniker korrumperats och blivit vakthundar av verksamheter som inte fungerar som de ska. Det radikalt nya och annorlunda i LOVE är att man åter sätter de mest utsatta människornas behov och valfrihet i fokus igen, framför ruinerande särintressen (som vi idag ser resultaten av i bl a Greklands ekonomi).

Etableringsrätten i utredningens förslag protegerar rättvisa förutsättningar att kunna etablera sig i den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården, något som särskilt gynnar de som önskar ett något högre integritetsskydd för sina personliga talanger och tillkortakommanden och kvinnors förutsättningar (såväl som blivande eller egna vårdföretagare och som vårdtagare). Samtidigt som Regeringens förslag kritiskt granskar vårdutövarens bekvämlighet och sätt att organisera verksamheten, effektiviteten och kompetensen i behandlingsåtgärder, optimerar regeringsförslaget på ett bra sätt hur man bäst använder knappa gemensamma ekonomiska resurser. För hårt pressade kommuner, landsting och arbetsgivare med bl a stigande behov av en kostnadsdrivande psykiatrisk vård, äldrevård, företagshälsovård och skolhälsovård innebär det här utmärkta och reellt personliga valfrihetsförslaget en nödvändig avlastning och mycket väsentliga besparingsmöjligheter och effektivitetsvinster.

Eliazon har allt sedan 1989 bedrivit nätverksbaserat och privat klientfokuserat företags-, skol-, hälso- och sjukvård. Idag med mottagningsställen i bl a Östersund och Göteborg. Andelen privat driven hälso- och sjukvård har egentligen minskat genom landstingens marknadsmonopol sedan 2001, men vi genomför insatser via olika samarbeten och underleverantörer. Syftet med samarbeten är en ömsesidig intention och ”win-win” lösning som ska gagna både uppdragstagare och företaget Eliazon. Samarbeten erbjuder vanligen uppdragstagare större personlig frihet, intressanta, omväxlande och intellektuellt stimulerande arbetsuppgifter, plus extraordinära personliga utvecklingsmöjligheter (t ex för vidareutbildning och forskning), i spännande och energigivande framtidsbranscher.

För Eliazon innebär syftet med samarbeten oftast ett samordnat förfarande främst av en horisontell kompletterande kollegial natur. Samarbeten ger bättre kompletterande bredd, styrka och konkurrensfördelar vid offentliga upphandlingar, kortare, effektivare, flexiblare inställelsetider och väntetider för kunder, fler perspektiv och prövade behandlingsmetoder. Bättre täckningsbidrag i prissättning, ökad produktion, innovation och mångfald i tjänsteutbud. Samarbeten kan också tillföra ekonomiska fördelar, eftersom det kan vara ett sätt att dela marknadsföringsinsatser, risker, minska på kostnader, dela på, maximera utveckling, potential, prestation, know-how och begåvning, samt att snabbare lansera innovativa idéer och förslag ut till marknaden. Samarbeten tillför effektivitetsvinster vid inköp, standardisering, kvalitetsuppföljning, administration, annonsering och informationsutbyten.

Nu när Regeringen är beredd att genomföra en bra och mycket klientfokuserad reformering strävar Eliazon som redan etablerad vårdaktör mot ytterligare samarbeten och verksamhetsutveckling. Den positiva psykologin om ökat välmående, förbättrad arbetsförmåga, välbefinnade, skönhet och produktivitet tangerar ockå många andra verksamhetsområden. För att tillhandahålla god service och vidare ha kapacitet att leverera tjänster med god kvalité i sådan omfattning att våra kunders behov snabbt kan tillfredställas söker Eliazon därför ytterligare underleverantörer runt om i landet. Är du därför korrekt auktoriserad eller legitimerad inom ditt yrke (med examen från ett välrenommerat institut, universitet eller högskola) som t ex ekonom, jurist, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog, psykoterapeut, socionom, beteendevetare, miljöingenjör, pedagog, diakon, präst, personaladministratör, hälsoutvecklare, massageterapeut, bild- eller musikterapeut, coach, skönhetsanalytiker, couturier, stylist, marknadsförare, reklammakare, modeskapare, bildkonstnär, illustratör, designer, curator, art director, konsthantverkare, maskör, frisör, bildlärare, modist, parfymör, scenograf, webbdesigner etc, tecknar vi gärna ytterligare underleverantörsavtal, kanske med dig eller ditt företag. Ansök om och upprätta ett förslag till underleverantörsavtal med Eliazon här.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine