Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

fredag 15 maj 2009

Drömmar, film och teater

En del moderna teorier om drömmar hävdar att drömmarna endast är en hjärnans reaktion på slumpmässiga impulser, eller att de är mekanismer för att sortera och kasta bort överflödig information som belastar varseblivningen (syn, smak, lukt, hörsel och känsel) och centrala nervsystemet. I Odyssén säger Penelope att vi har två sätt att förhålla oss till våra drömmar. Det ena förhållningssättet är att visa vårt drömliv en enfaldens ignorans, det andra förhållningssättet innebär att vi fäster mening och betydelse till drömlivet och drömmarna.

Generellt, tillskriver vi negativa drömmar med personer vi ogillar och positiva drömmar med personer vi tycker om, större betydelse än tvärtom. Två personer som tidigt och i början på 1900-talet erkändes för att ta drömmarna och drömlivet på ett stort vetenskapligt allvar var Sigmund Freud och Carl Ljung. Enligt dem så är drömmarna själva huvudådern in till den omedvetna kunskapen och insikten om oss själva och våra egna inre och kanske djupare behov. Freud upptäckte att det är människans speciella förmåga till språklig kommunikation och därmed ett helt annat liv av drifter som inte kan visas hos andra däggdjur, som gör drömrebusen särskilt intressant. Jung beskrev de kulturellt traderade artefakternas betydelse. Det filmlikande drömspråket är s a s både individuellt och kulturellt präglat. Även dem som är i störst tvivel på övertolkningar och på förekomsten av omedvetet dolda insikter eller budskap, kan notera att drömmarna är indikatorer på människors känslomässiga tillstånd och inre blockeringar, t ex genom de starka sambanden mellan stress, sömndeprivation och mardrömmar.

Oavsett om vi tror att drömmarna kan ge vägledning i våra liv eller inte, visar sig fler beredda avbryta en flygresa om vi drömmer att flyget kraschar, än om vi läser i tidningen att samma flyglinje har haft en tråkig säkerhetsstatistik. Drömmar kan också bli självuppfyllande profetior helt enkelt därför att folk antingen helt enkelt misstolkar budskapet i dem eller tar dem på för stort allvar. Drömmar om makars otrohet kan t ex leda till anklagelser och bitterhet som i slutändan leder till verklig otrohet eller skilsmässor. Anta att du har en dröm där en vän försvarar dig mot fiender, och en annan dröm där samma vän går bakom din rygg och försöker förföra din partner? Vilken av drömmarna tar du på mest allvar?

I USA idag tycker artister och skådespelare inom film och teater som Meg Ryan och Harvey Keitel att det blivit allt viktigare för dem att förbereda sig noggrannare inför roller och framträdanden. I allt högre utsträckning har man därför tagit till sig psykologhjälp och den Jungianska och Freudianska drömtolkningen, för att därmed kunna åstadkomma en egen bättre rolltolkning av de karaktärer som de har att gestalta på scen och framför kameror. Genom en strukturerad handledning av en psykolog, studerar, färdighetstränar och spelar man upp olika karaktärer ur eget symboliskt drömmaterial från egna drömmar. Här tränar skådespelaren ytterligare upp sin observationskapacitet och finner bl a mer genuina och känslomässigt kopplade ledtrådar till de karaktärer som man enligt manuskript senare kanske har att med en autentiskt äkthet framföra på scenen.

Anmäl dig till höstens utbildningar om skönhetens och estetikens psykologi eller kontakta mig personligen vid intresse för kreativ utveckling genom drömarbete, drömtydning eller drömtolkning, så berättar jag mer.


K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Inga kommentarer:

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine