Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

måndag 11 februari 2013

Skönhet, make-up och kosmetika


Det finns många saker vi inte kan kontrollera. Men psykologisk kunskap och olika forskningsresultat visar att en korrekt och stilfullt avvägd kosmetika-användning ibland inte bara kan förändra människors uppfattning om oss, utan även kan påverka oss på ett mer positivt sätt i vårt välbefinnande d.v.s i hur vi mår rent psykologiskt. Vi vet idag att andra människor tror sig snabbt kunna bedöma t.ex hur smart eller vacker du är, eller hur varm och lättillgänglig du kan vara, enbart på de först givna synintrycken och sekunderna i mötet. Vår attraktion, framtoning och vårt utseende är därmed inom varje människas egen kontroll i mycket större omfattning än vad vi kanske tidigare förstått, om vi lär oss att använda och fördjupa oss i den här kunskapen på ett mer intresserat, kanske kritiskt, men mer öppenhjärtligt och korrekt sätt. Det avgörande i det här är det s.k tittandets – och seendets fenomenologi genom syndriften, som jag beskrivit mer nogsamt i min bok Perspectivae.

Trots all plastikkirurgi i världen kan vi aldrig flytta ögonen. Rent tekniskt så kan vi med make-up t.ex skapa en illusion av mer fint placerade ögon i ansiktet (genom att undvika att lägga mörka färger i de inre hörnen av ögonen). På motsvarande sätt kan vi minska näsans storlek med olika skuggningstekniker och förändra intrycket av läppar och ögon genom andra kosmetiska sätt. Smink, make-up och kosmetika utvecklar och förfinar vår estetiska kompetens. Mötet med det vackra i vår omgivning får oss att känna oss lyckligare och uppfatta effekterna av våra liv mindre svåra.

Redan Augustinus och Platons självrådige adept Aristoteles definerade skönhet som en geometrisk visuell figur. Under renässansen lyfte man fram det gyllende snittet, där den matematiska konstanten 1,618 gav en helt perfekt symmetrisk form. Målaren Francisco Goya visade med sina verk (t.ex La Maja), hur vi kan gripa blicken som sådan i en mask d.v.s som beslöjad eller omaskerad. Detta och nutidens Internet-användning där vi jämför oss med varandra i en flod av bilder och foton visar bl.a hur betydelsefulla tittandet och seendets fenomen är för våra liv.

Vi är och har blivit allt mer utpräglat visuella varelser och använder smink och kosmetika:

1.    Som beslöjningsteknik (för att delvis också dölja vilka vi är)

2.    Som ”triggers” för tittandet, seendet och blicken

3.    För att lyfta fram vissa delobjekt och skapa ibland mer eller mindre avsett omedvetna effekter (t.ex en subjektiv upplevelse av helhet eller en erotisk/sexuell attraktion och spänning)

4.    På sätt att vi får en positiv återkoppling och uppskattning från andra människor (viktigt för utveckling av vår självkänsla och självförtroende)

5.    För att uppnå en erfarenhet av en slags momentan inre skönhet (jouissance).

Skönhetsbegreppet är viktigt eftersom det i sig väcker glädje, glöd och tillfredställelse, som vår existens i världen verkligen behöver. Skönheten eller det vackra är en djup eller ytligt förnimmad aspekt av en helhet som kan gälla en person, ett rum, ett objekt eller en idé. Skönheten ger en perceptuell erfarenhet av euforisk glädje, mening, lust, religiositet, trygghet, åtrå eller tillfredställelse. Våra ögon vilar mot skönheten och slipper söka, leta eller irritera sig på bristens frustration. Skönhetsaspekten är en sinnlig upplevelse av t.ex någons röst, en blick, en form, en färgnyans, någons personlighet, ett ljud, en smak, en erfarenhet, en doft, en utformning eller en rythm. Framhäv därför ditt sätt, att möta och se den här världen!

Torbjörn K.A. Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Inga kommentarer:

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine