Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

onsdag 5 mars 2008

Blicken för skönhet

Att arbeta med skönhet innebär att se det vackra i livet och världen, men att försöka titta på den här världen med andra sköna ögon. Som t ex de medeltida konstnärerna Goya och Holbein visade oss kan vi gripa blicken av skönhet i en mask d v s som kosmetiskt maskerad. Vi kan också säga att i djupet av mitt öga målas bilden av skönheten fram som en subjektiv tolkning eller tolkningsförsök. På Internet idag så är just vår ständiga förmedling i orden en sådan bild utav skönhet och skönhetslängtan. Det som styr det här har jag kallat för syndriften, ett begrepp hämtat ur Sigmund Freuds psykologiska teoretisering, och som innebär bl a en längtan att få syn på något eller att få synas för någon. I vardagslivet, i t ex arbetet med reklam, marknadsföring och skönhet, innebär den här längtan att se en central dimension samt skapar en mängd olika applikationer som jag vill peka mot och ge exempel på här, genom ett enda konkret fall:

I kolumnen till vänster (hemsidor) känner vi igen ett stort antal s k populära domännamn länkade till mina hemsidor som jag förvärvat (med många andra domännamn). Namnen har skapats
1. som en marknadsföringsmässig kommersiellt säljande påminnelse eller fälla för blicken,
2. som en ekonomisk investering och spekulation i att också dessa s k igenkända men beslöjade domännamns värde ökar efterhand (vilket ger ytterligare finansieringsmöjligheter till företagets utbildnings- och opinionsbildande verksamheter)
3. som en genuint mänsklig läggning hos mig själv efter att finna perfektion, det attraktivt vackra och sköna, det helst klockrent enkla men förmedlande helhetsintrycket i de ord och utsagor som jag vill använda för att kommunicera mina egna bilder och budskap.

Det här lilla exemplet leker med haussen i domännamnshysterin på Internet (och där de aktuella domännamnen vart och ett betalas till 8-siffriga miljonbelopp) och åskådliggör ordets koppling till sin rena affekt. Exemplet visar också kosmetikans roll, seendets och synkonstens fenomenologi och den dragningskraft som de här orden (som synbara objekt) har på människor som köper och säljer domännamn inom Internetvärlden. Vi anar också effekten som skönheten har i många mellanmänskliga relationer genom:
1. Att accelerera konkurrens, avund, prissättning, hunger, jakt och tävlan till astronomiska proportioner.
2. Att tydliggöra existentiell längtan och brist.
3. Att skänka tillfredställelse, njutning, glädje, förtröstan, hopp, kärlek och fascination.

K A T Eliazon

Inga kommentarer:

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine