Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

onsdag 3 december 2008

Glad Nyhet: Ny metod ger positiv effekt

Är du mer stressad, orolig, olustig, pessimistisk, bekymrad, nedstämd, ångestfylld eller sorgsen i tider av finanskris, ekonomisk recession, lågkonjuktur, arbetslöshet, höga sjukskrivningstal, miljöförstöring och annan problemfokusering? Det finns trevligare nyheter och mer positiva tendenser:

Beauty Aging Therapy ™ - BAT är en ny positivt inriktad psykoterapeutisk samtalsmetod, med teoretisk grund i en tidigare beprövad vidare eklektisk psykoterapeutisk ram. Utgångspunkten är tal, kommunikation, estetik, livsglädje, erfarenhet, närvaro och kreativt skapande. BAT-metoden väcker den låga som brinner inom oss när lusten tryter. Några huvudsyften är bl a att höja självkänslan, entusiasmen och motivationen, samt ge deltagaren en vidgad upplevelse av mer välmående, framgång, vila, lugn och ro, skönhet, elegans och karisma i sin livssituation.

Sedan 2002 har den nya BAT-metoden efterhand utvecklats genom personliga möten om mer än 3-4 samtalssessioner i traditionella s k stödsamtal, personlig vägledning, handledning och terapi (n=63). För aktuella personer som i individuellt anpassad form genomgått dessa samtal hos Eliazon har metoden speciellt tagit hänsyn till faktorer som ålder, utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter och preferenser. Vid genomförda utvärderingar av nöjaktighet har samtalsmetoden visat sig på ett godkänt, bra eller to m mycket bra sätt bl a

1.stärkt deltagarens förmåga att känna entusiasm och motivation

2.stärkt deltagarens förmåga att göra rätt saker

3.stärkt deltagarens förmåga att upprätthålla eller skapa ett intresse,

4.stärkt deltagarens förmåga att erfara skönhet

5.stärkt deltagarens förmåga att artikulera din elegans och karisma (utstrålning)

6.minskat emotionell och kognitiv stress

7.ökat deltagarens legitimitet och respekt i interaktionen med andra människor

8.ökat deltagarens personliga insikter

9.förbättrat deltagarens möjligheter till effektivare eller klokare beslut

10.stärkt deltagarens personliga integritet

11.förändrat besvärande eller dåliga ovanor

12.förstärkt och förbättrat goda vanor

13.förändrat negativt resp. positivt tänkande

14.förändrat negativa resp. positiva beteenden

15.neutraliserat obehagliga minnen och erfarenheter

16.stärkt deltagarens sätt att förmedla sig genom resonemang, ordval och tal

17.ökat deltagarens självkännedom

18.höjt deltagarens självkänsla

19.ökat deltagarens självförtroende

20.stärkt deltagarens glädje

21.ökat deltagarens kreativitet

22.stärkt deltagaren i sin självbehärskning.

23.förbättrat deltagarens mellanmänskliga relationer

24.förenklat för deltagaren i hennes sociala samspel

25.ökat deltagarens subjektiva medvetenhet

26.gett deltagaren en positivare kroppsuppfattning

27.haft en positiv inverkan på deltagarens yrkesmässiga efterfrågan

28.förbättrat deltagarens karriärmöjligheter

29.ökat deltagarens sexuella attraktionskraft

30.förbättrat deltagarens möjligheter till vila och avslappning

31.förändrat negativa somatiska processer (orolig mage, blodtryck, huvudvärk, sömnsvårigheter etc)

32.förbättrat den livssituation som deltagaren har idag

Du finner mer information om bakomliggande teorier till den här mycket lovande samtalsmetoden här. Om du önskar boka tid för ytterligare information, utbildning, träning eller behandling kan du göra detta här.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Inga kommentarer:

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine