Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

lördag 2 juni 2012

Behandling skapar mer skada än nytta

En forskargrupp från både McMaster University i Kanada och University of Virginia i USA slår nu larm om att ett betydligt restriktivare synsätt som beaktar läkaretikens Primum non nocere måste införas när det gäller förskrivning av antidepressiva läkemedel. Forskarna säger att läkemedlen gör mer skada än nytta

Miljontals människor (barn, unga och äldre) föreskrivs antidepressiva läkemedel och påverkas av dem varje år. Antidepressiv medicinering är den mest förskrivna behandlingen vid depression. Antidepressiva läkemedel kan också förskrivas till personer med subklinisk depression och många andra t.e.x dystymi, bipolär depression, schizoaffektiv störning, post psykotisk depression, generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom (med eller utan agorafobi), social fobi, missbruk, anorexi, bulimi, tvångstankar, posttraumatiska stressymtom, kroniska smärtsyndrom etc.

De flesta antidepressiva läkemedel är utformade för att påverka mekanismerna som reglerar signalsubstansen serotonin - ett evolutionärt gammal biokemiskt ämne som finns i växter, djur och svampar. Många neurologiska processer regleras av serotonin hos människor t.ex. aggression, humör och andra känslor, reproduktiv funktion och våra parningsbeteenden, uppmärksamhet och kognitiv utveckling, neuronal tillväxt och död, trombocytaktivering, koagulationsprocessen och elektrolyt balans.

Forskargruppen hävdar en princip inom evolutionärmedicinen som säger att om man stör evolutionärt skapade anpassningar så försämrar detta den biologiska funktionen. Eftersom serotonin reglerar många adaptiva processer kan antidepressiva medel därför få många negativa hälsoeffekter. Forskarna skriver bl.a: "The cumulative effects of antidepressants on the integrity of the brain and peripheral processes could shorten the lifespan considerably. The widely belief that antidepressant medications are both safe and effective was formed in the absence of adequate scientific verification." Ett annat exempel är att medans antidepressiva läkemedel är blygsamt effektiva för att minska depressiva symtom ökar de hjärnans känslighet för framtida depressiva episoder efter att de har upphört att verka. I motsats till en utbredd övertro på psykiatrin, vars forskningsresultat utger sig för att visa att antidepressiva läkemedel främjar neurogenes, måste man förstå att dessa antaganden är bristfyllda eftersom de alltid har använt en metod som i sig inte kan skilja mellan neurogenes och neuronal död. I själva verket så orsakar antidepressiva läkemedel en neuronal skada eller gör så att mogna nervceller återgår till ett omognare stadium. Det här förklarar även varför antidepressiva också orsakar nervcellernas s.k. apoptos eller programmerade död.

Antidepressiva läkemedel kan också orsaka allvarliga utvecklingsproblem, ha negativa effekter på sexualitet och kärleksliv samt ge en ökad risk för hyponatremi (lågt natrium i blodplasman), blödning, stroke och en för tidig död hos äldre. Forskarna stöder slutsatsen att "antidepressiva medel gör generellt mer skada än nytta" genom att störa ett antal adaptiva processer som regleras av serotonin. Det kan dock finnas särskilda villkor när läkemedlens användning är mer välmotiverat t.ex. vid cancersjukdom och återhämtning från stroke. Forskarna drar därför slutsatsen att det är välmotiverat med en förändrad praxis i det informerade samtycket som beaktar en betydligt större försiktighet vid förskrivning av antidepressiva läkemedel. Ta del av rapporten här.

Torbjörn K.A. Eliazon

Inga kommentarer:

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine