Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

onsdag 7 januari 2009

Bli mamma som mamma!

Att bli en mamma som sin egen mamma, är en av livets mest omvälvande och personlighetsförändrande upplevelser. Det är min erfarenhet att många föräldrar idag önskar mer hjälp, avlastning och kunskap i att hantera sin svåra roll som duktiga, glada, nöjsamma och stolta mammor och pappor. Kanske ännu mer nu, i en alltmer skenande WalMart-ekonomi, där finanskris och lågkonjuktur inte enbart urholkar familjeekonomin, utan också ställer bl a framtidstron och identiteten som förälder på särskilt hårda prov. Frågeställningarna kan gälla:

* Tips om inlärning, språklig utveckling och olika krav som kan ställas på t ex. språkbruk, vett och etikett
* Program, modeller och metoder för träning av talang, färdigheter och begåvning
* Modeller för stresshantering, familj, fritid och ett mer autentiskt utvecklat föräldraskap
* Råd om rollfördelning mellan mammor och pappor
* Hantering av styvföräldraskapets nackdelar och möjligheter
* Senaste forskning inom barn- och utvecklingspsykologin
* Aktuella och bra föräldrautbildningar, föräldracirklar, samtalsgrupper, bra shopping och bytesmöjligheter
* Psykometriska utredningar (psykologiska tester inkl. föräldrasamtal och psykometri)
* Utlåtandebeskrivningar o åtgärdsprogram
* Föredrag och barnvänliga evenemang
* Deltagande vid s k elevvårdskonferenser (EVK) och andra mötesaktiviteter inom skolans ram (t ex skolråd, föräldramöten och lärarsamtal)
* Individuell föräldrahandledning och samtal
* Coachning i vårdnadsfrågor o tvister
* Handledning till andra personer som kan vara ett stöd för familj och barn (enskilt och grupper)
* Hjälp och stöd vid urval, rekrytering, och fortbildning av olika personalkategorier i barnens närhet och för dess dagliga omsorger
* För nyfödda barn och ännu ofödda barn kan frågeställningar avse t ex namngivningens betydelse. Att ge ett namn till ett barn innebär vanligen något väsentligt och radikalt annat än att enbart etikettera eller placera en ny människa. Det påverkar nämligen också starkt delar av utvecklingspsykologin för barnet.

I anledning av det här bör vi erbjuda och anpassa fortbildning till både blivande och nya föräldrar, samt lite mer erfarna föräldrar med tonåringar och ungdomar. Utbildningsavsnitten kan avse:

- Språkutvecklingens betydelse för barns intelligens och begåvning
- Att hantera och leva med sina framgångar
- Idrott, prestations- och talangutveckling
- Stresshantering för föräldrar, mor-barn
- Föräldraskapets fallgropar och möjligheter
- Att hantera missbruk, våld, språkförflackning och grupptryck i ungdomsgrupper
- Ovanor och självdestruktiva beteeenden hos barn och unga
- Pojkens- och flickans psykologiska utveckling från fosterstadiet till inträdet i vuxenlivet
- Kognitiv-, emotionell och social kompetens
- Förhållningssätt vid skilsmässor, vårdnadstvister och vårdnadsfrågor
- Skolans resp föräldrars ansvar för barns utbildning och sociala beteenden
- Att hantera, bibehålla och upprätthålla entusiasm, fascination och motivation.

Som barnpsykolog kan jag gärna hjälpa dig utveckla ditt föräldraskap. Kontakta mig i så fall här.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Inga kommentarer:

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine