Litteratur & Böcker

Beställ våra böcker till lägst pris här (finns även i Internetbokhandeln): Litteratur & Böcker

söndag 11 januari 2009

Pedagogisk utbildning i skolan

En ny termin startar i skolan. Rektorer, lärare och pedagoger inom skolan är våra barn- och ungdomars främsta förebilder. I skolmijön fungerar de också som identifikationsobjekt som motiverar till intresse för teoretiska och praktiska studier. Som lärare eller pedagog i förskola och skola, möter läraren elever med olika svårigheter, traditioner, kommunikation och temperament.

Genom en ofta väl anpassad gedigen pedagogisk utbildning (t ex barnskötare, förskollärare, grundskolelärare, gymnasielärare, högstadielärare, ämneslärare, yrkeslärare, mellanstadielärare, pedagog, rektor, specialpedagog), lärarens egna erfarenheter (t ex eget föräldraskap) och en mer allmän kompetens om livets svårigheter, finner våra duktiga lärare vanligen kreativa lösningar och mycket användbara sätt att förbättra och utveckla arbetsmetoder och ett positivt och vägledande förhållningssätt. Ibland i ett samarbete med andra lärare och skolpersonal, men ofta genom olika försök och åtgärder på egen hand och i samverkan med elevernas föräldrar.

Förskolan och skolans personal inspirerar vanligtvis, entusiasmerar, förstärker, befrämjar, stöder och hjälper våra barn att uppleva, uttrycka, hantera och utveckla sin fascination och nyfikenhet inom livets alla möjligheter och områden. Den pedagogiska uppgiften för läraren kan å andra sidan tidvis kännas som ett ensamt, förpliktigat och kvalfyllt arbete om samförståndet med elev/föräldrar inte fungerar tillräckligt bra, eller svårighetsgraden i problemställningar stiger så att handledning, vägledning, stöd och råd från kollegor och ledningspersonal på den aktuella enheten, upplevs som beprövade och inte fullt ut tillräckliga.

Välfungerande kvalitetsmedvetna skolor/förskolor med starka ambitioner till efterlevnaden av skollagens och skolverkets riktlinjer, liksom pedagogisk personal inom dessa skolor tar emot s k extern handledning, om det inte fungerar optimalt bra i skolan/förskolan. Efter avrop från aktuella skolor erbjuder Eliazon därför extern professionell psykologisk-pedagogisk handledning av lärare och arbetslag. Förskolan/skolan tillförs härvid en extraordinärt vetenskaplig präglad kompetens och ett erfarenhetsbaserat barnpsykologiskt utifrån-perspektiv. Beställ vid behov, inspirerande idéer, barnpsykologisk kompetens, ny entusiasm och bättre fascination för din skola eller förskola här.

K A T Eliazon
Leg.psykolog/socionom

Inga kommentarer:

Ny bok i psykologi - Eliazon

Publicerar i tryckt limbunden bokform 35-års erfarenheter och sentenser inom ämnesområdet psykologi. Boken (637 sidor i vackert mattlaminerat omslag) kan köpas alt. beställas hos din bokhandlare genom distribution via Publit.se och Bokrondellen. Du kan även beställa ditt exemplar via följande widget:

Köp boken PERSPECTIVAE - Världens bästa pappa hos:
Bokextra       Skolshoppen       Capris       Tanum       Bokliv       Lycknis       Antikvariat.net       BTJ       Ord&Bok        Booky       Bokia       Adlibris        Bokus
Jämför priser       Har du läst boken? Skriv en recension
Låna boken: Stockholms stadsbibliotek       Lunds universitets bibliotek      Innehållsförteckning     Läs recension av boken

Eliazon Beauté World Magazine